Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939080
formulaC87H143NO9P
charge-1
mass1378.041421
referenceslm:000631465
Image of MNXM939080
InChIKeyINKNQQZZEFBQPP-DUKVEAKQSA-M
InChIInChI=1S/C87H144NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-48-49-51-54-57-60-63-66-69-72-75-78-86(90)94-82-84(97-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-55-52-50-47-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)83-96-98(92,93)95-81-80-88-85(89)77-74-71-68-65-62-59-56-53-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-8,10-11,16-21,25-30,33-36,38-39,50,52,56,59,65,68,84H,4-6,9,12-15,22-24,31-32,37,40-49,51,53-55,57-58,60-64,66-67,69-83H2,1-3H3,(H,88,89)(H,92,93)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,39-38-,52-50-,59-56-,68-65-/t84-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631465 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/26:5(11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))