Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939113
formulaC83H143NO9P
charge-1
mass1329.998621
referenceslm:000631498
Image of MNXM939113
InChIKeyDKWFCRZOXXAYOG-XBBRODCVSA-M
InChIInChI=1S/C83H144NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-64-15-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-42-37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-19,22-25,28-31,34-37,80H,4-6,9,12-15,20-21,26-27,32-33,38-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,11-8-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,36-34-,37-35-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631498 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z-dotriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/32:5(17Z,20Z,23Z,26Z,29Z)/10:0)