Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939130
formulaC91H159NO9P
charge-1
mass1442.211261
referenceslm:000631515
Image of MNXM939130
InChIKeyZGSXDZWSVKUSHJ-ODGQQIGXSA-M
InChIInChI=1S/C91H160NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-46-47-49-51-53-55-57-59-61-64-67-70-73-76-79-82-90(94)98-86-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-63-24-21-18-15-12-9-6-3)101-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-60-58-56-54-52-50-48-45-42-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,88H,4-6,9,12-15,18,21-24,29-30,35-36,41-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631515 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/34:5(19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/16:0)