Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939156
formulaC91H159NO9P
charge-1
mass1442.211261
referenceslm:000631541
Image of MNXM939156
InChIKeyCESQNEFVRFCDHL-VPVTXMSKSA-M
InChIInChI=1S/C91H160NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-71-74-77-80-83-91(95)101-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-18-15-12-9-6-3)86-98-90(94)82-79-76-73-70-67-65-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,23-26,29-32,35-38,88H,4-6,9,12-15,18,21-22,27-28,33-34,39-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,25-23-,26-24-,31-29-,32-30-,37-35-,38-36-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631541 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-dodecanoyl-ethanolamine
N-dodecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z-octatriacontapentaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/38:5(23Z,26Z,29Z,32Z,35Z)/12:0)