Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939197
formulaC77H129NO9P
charge-1
mass1243.823261
referenceslm:000631582
Image of MNXM939197
InChIKeyHWXPEXWBLYUSFD-YZCNRDHDSA-M
InChIInChI=1S/C77H130NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-26-28-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-50-52-54-56-59-62-65-68-76(80)84-72-74(73-86-88(82,83)85-71-70-78-75(79)67-64-61-58-15-12-9-6-3)87-77(81)69-66-63-60-57-55-53-51-49-47-45-42-31-29-27-25-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-19,22-25,28-31,33-34,45,47,51,53,74H,4-6,9,12-15,20-21,26-27,32,35-44,46,48-50,52,54-73H2,1-3H3,(H,78,79)(H,82,83)/p-1/b10-7-,11-8-,18-16-,19-17-,24-22-,25-23-,30-28-,31-29-,34-33-,47-45-,53-51-/t74-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631582 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z-hexacosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/26:6(8Z,11Z,14Z,17Z,20Z,23Z)/10:0)