Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939227
formulaC85H145NO9P
charge-1
mass1356.035901
referenceslm:000631612
Image of MNXM939227
InChIKeySZGVYBISOWARRH-JYYQNYGOSA-M
InChIInChI=1S/C85H146NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-39-40-41-42-43-45-46-48-50-52-54-56-58-61-64-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-66-63-60-21-18-15-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-65-62-59-57-55-53-51-49-47-44-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,24-27,30-33,36-38,44,49,51,82H,4-6,9,12-15,18,21-23,28-29,34-35,39-43,45-48,50,52-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,44-37-,51-49-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631612 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:6(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/14:0)