Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939235
formulaC89H151NO9P
charge-1
mass1410.126341
referenceslm:000631620
Image of MNXM939235
InChIKeyBNVJQJFWYNMEAE-QEKPRKPYSA-M
InChIInChI=1S/C89H152NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-41-42-43-44-45-47-48-50-52-54-56-59-62-65-68-71-74-77-80-88(92)96-84-86(85-98-100(94,95)97-83-82-90-87(91)79-76-73-70-67-64-61-58-27-24-21-18-15-12-9-6-3)99-89(93)81-78-75-72-69-66-63-60-57-55-53-51-49-46-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-26,28-29,32-35,38-40,46,51,53,86H,4-6,9,12-15,18,22-23,27,30-31,36-37,41-45,47-50,52,54-85H2,1-3H3,(H,90,91)(H,94,95)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,46-39-,53-51-/t86-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631620 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(11Z-octadecenoyl)-ethanolamine
N-(11Z-octadecenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z-triacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/30:6(12Z,15Z,18Z,21Z,24Z,27Z)/18:1(11Z))