Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939252
formulaC83H141NO9P
charge-1
mass1327.982741
referenceslm:000631637
Image of MNXM939252
InChIKeyCTQSQLWDQUOCBY-BXRQERFMSA-M
InChIInChI=1S/C83H142NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-40-42-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-68-71-74-82(86)90-78-80(79-92-94(88,89)91-77-76-84-81(85)73-70-67-12-9-6-3)93-83(87)75-72-69-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-41-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,15-18,21-24,27-30,33-36,41,44,80H,4-6,9,12-14,19-20,25-26,31-32,37-40,42-43,45-79H2,1-3H3,(H,84,85)(H,88,89)/p-1/b10-7-,11-8-,17-15-,18-16-,23-21-,24-22-,29-27-,30-28-,35-33-,36-34-,44-41-/t80-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631637 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/34:6(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/8:0)