Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939260
formulaC93H157NO9P
charge-1
mass1464.216781
referenceslm:000631645
Image of MNXM939260
InChIKeyCCQXWLJDVSZNRD-MWKWRSJHSA-M
InChIInChI=1S/C93H158NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-45-47-48-50-52-54-56-58-60-63-66-69-72-75-78-81-84-92(96)100-88-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-62-27-24-21-18-15-12-9-6-3)103-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-61-59-57-55-53-51-49-46-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-29,32-35,38-41,46,49,62,90H,4-6,9,12-15,22-24,30-31,36-37,42-45,47-48,50-61,63-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,49-46-,62-27-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631645 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-ethanolamine
N-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z-tetratriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/34:6(16Z,19Z,22Z,25Z,28Z,31Z)/18:2(9Z,12Z))