Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939266
formulaC85H145NO9P
charge-1
mass1356.035901
referenceslm:000631651
Image of MNXM939266
InChIKeyHILOUZPYGFQORZ-CWVBJPCMSA-M
InChIInChI=1S/C85H146NO9P/c1-4-7-10-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-65-67-70-73-76-84(88)92-80-82(81-94-96(90,91)93-79-78-86-83(87)75-72-69-12-9-6-3)95-85(89)77-74-71-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,15-18,21-24,27-30,33-36,40,42,82H,4-6,9,12-14,19-20,25-26,31-32,37-39,41,43-81H2,1-3H3,(H,86,87)(H,90,91)/p-1/b10-7-,11-8-,17-15-,18-16-,23-21-,24-22-,29-27-,30-28-,35-33-,36-34-,42-40-/t82-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631651 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-octanoyl-ethanolamine
N-octanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/8:0)