Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939269
formulaC91H157NO9P
charge-1
mass1440.195381
referenceslm:000631654
Image of MNXM939269
InChIKeyUMYOFSMUINOOGB-CDQRIYIASA-M
InChIInChI=1S/C91H158NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-67-70-73-76-79-82-90(94)98-86-88(87-100-102(96,97)99-85-84-92-89(93)81-78-75-72-69-66-21-18-15-12-9-6-3)101-91(95)83-80-77-74-71-68-65-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,24-27,30-33,36-39,43,45,88H,4-6,9,12-15,18,21-23,28-29,34-35,40-42,44,46-87H2,1-3H3,(H,92,93)(H,96,97)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,32-30-,33-31-,38-36-,39-37-,45-43-/t88-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631654 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-tetradecanoyl-ethanolamine
N-tetradecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/14:0)