Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939270
formulaC93H161NO9P
charge-1
mass1468.248541
referenceslm:000631655
Image of MNXM939270
InChIKeyIZACFQRCPJRSCH-NAAHEDHLSA-M
InChIInChI=1S/C93H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-63-66-69-72-75-78-81-84-92(96)100-88-90(89-102-104(98,99)101-87-86-94-91(95)83-80-77-74-71-68-65-24-21-18-15-12-9-6-3)103-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,31-34,37-40,44,46,90H,4-6,9,12-15,18,21-24,29-30,35-36,41-43,45,47-89H2,1-3H3,(H,94,95)(H,98,99)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,33-31-,34-32-,39-37-,40-38-,46-44-/t90-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631655 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-hexadecanoyl-ethanolamine
N-hexadecanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/16:0)