Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939275
formulaC95H159NO9P
charge-1
mass1490.254061
referenceslm:000631660
Image of MNXM939275
InChIKeyALYMIELHEYFGDR-ULSWFOHISA-M
InChIInChI=1S/C95H160NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-65-68-71-74-77-80-83-86-94(98)102-90-92(91-104-106(100,101)103-89-88-96-93(97)85-82-79-76-73-70-67-64-27-24-21-18-15-12-9-6-3)105-95(99)87-84-81-78-75-72-69-66-63-61-59-57-55-53-51-49-47-45-43-41-39-37-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-29,32-35,38-41,45,47,64,70,73,92H,4-6,9,12-15,22-24,30-31,36-37,42-44,46,48-63,65-69,71-72,74-91H2,1-3H3,(H,96,97)(H,100,101)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,40-38-,41-39-,47-45-,64-27-,73-70-/t92-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631660 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-ethanolamine
N-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))