Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939276
formulaC97H161NO9P
charge-1
mass1516.291341
referenceslm:000631661
Image of MNXM939276
InChIKeyKDAHDXNJZKMFDB-QHFHKEOQSA-M
InChIInChI=1S/C97H162NO9P/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51-53-55-57-59-61-64-67-70-73-76-79-82-85-88-96(100)104-92-94(93-106-108(102,103)105-91-90-98-95(99)87-84-81-78-75-72-69-66-63-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)107-97(101)89-86-83-80-77-74-71-68-65-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-30,33-36,39-42,46,48,66,69,75,78,94H,4-6,9,12-15,22-24,31-32,37-38,43-45,47,49-65,67-68,70-74,76-77,79-93H2,1-3H3,(H,98,99)(H,102,103)/p-1/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,35-33-,36-34-,41-39-,42-40-,48-46-,69-66-,78-75-/t94-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631661 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-ethanolamine
N-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/36:6(18Z,21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))