Feedback

1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine

Properties
MNX_IDMNXM939295
formulaC69H121NO9P
charge-1
mass1139.674141
referenceslm:000631680
Image of MNXM939295
InChIKeyFUEVHXFRMWOLTG-PQECQWMZSA-M
InChIInChI=1S/C69H122NO9P/c1-4-7-10-13-16-18-20-22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-43-44-46-48-51-54-57-60-68(72)76-64-66(65-78-80(74,75)77-63-62-70-67(71)59-56-53-50-15-12-9-6-3)79-69(73)61-58-55-52-49-47-45-42-23-21-19-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-19,22-24,26-27,29-30,42,66H,4-6,8-9,11-15,20-21,25,28,31-41,43-65H2,1-3H3,(H,70,71)(H,74,75)/p-1/b10-7-,18-16-,19-17-,24-22-,27-26-,30-29-,42-23-/t66-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCC(=O)NCCOP([O-])(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000631680 1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phospho-N-decanoyl-ethanolamine
N-decanoyl-1-(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z-hexatriacontapentaenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
NAPE (36:5(21Z,24Z,27Z,30Z,33Z)/18:2(9Z,12Z)/10:0)