Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135946
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188457
Image of MNXM135946
InChIKeySWVDBZIFFRTTBT-URFJJBKTSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-21,23,25,27-28,31-32,34,40,43,56H,4-15,17,22,24,26,29-30,33,35-39,41-42,44-55H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,31-27-,34-32-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049397 TG(18:1(11Z)/18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-linoleoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:1/18:2/20:4)
TAG(56:7)
TG(18:1/18:2/20:4)
TG(56:7)
Tracylglycerol(18:1/18:2/20:4)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000188457 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49397 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM268872is deprecated and replaced by this entry