Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135961
formulaC57H96O6
charge0
mass877.36854
referenceslm:000168892
Image of MNXM135961
InChIKeyZOSBVOVAWIJMJL-BCWMSMSFSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-21,23,25,27-28,30,36,39,54H,4-6,8-9,11-15,17,22,24,26,29,31-35,37-38,40-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,30-27-,39-36-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049422 TG(18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-g-linolenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/18:3)
TAG(54:7)
TG(18:1/18:3/18:3)
TG(54:7)
Tracylglycerol(18:1/18:3/18:3)
Tracylglycerol(54:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000168892 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49422 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM319976is deprecated and replaced by this entry