Feedback

1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135976
formulaC63H112O6
charge0
mass965.55978
referenceslm:000234051
Image of MNXM135976
InChIKeyCIQHDYHPBGLGRY-OWUYJZTJSA-N
InChIInChI=1S/C63H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,20-21,23,25,27-28,35,42,45,60H,4-17,19,22,24,26,29-34,36-41,43-44,46-59H2,1-3H3/b21-18-,23-20-,28-25-,35-27-,45-42-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049413 TG(18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/24:1(15Z))
(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(15Z-tetracosanoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-g-linolenoyl-3-nervonoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/24:1)
TAG(60:5)
TG(18:1/18:3/24:1)
TG(60:5)
Tracylglycerol(18:1/18:3/24:1)
Tracylglycerol(60:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000234051 1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:1(15Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (24:1(15Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49413 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM234962is deprecated and replaced by this entry