Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135980
formulaC57H98O6
charge0
mass879.38442
referenceslm:000170597
Image of MNXM135980
InChIKeyDUXGQUDTRWSNKB-MILKTGLKSA-N
InChIInChI=1S/C57H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-21,23,25,27-28,30,54H,4-8,10-11,13-15,17,22,24,26,29,31-53H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,30-27-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049561 TG(18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-a-linolenoyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/18:2)
TAG(54:6)
TG(18:1/18:3/18:2)
TG(54:6)
Tracylglycerol(18:1/18:3/18:2)
Tracylglycerol(54:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000170597 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49561 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM327573is deprecated and replaced by this entry