Feedback

1-(13Z-docosenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135991
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referenceslm:000213067
Image of MNXM135991
InChIKeyMYUWGUAYSIGUGL-ONJQXTFNSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,20-21,23,25,27-28,33,58H,4-8,10-11,13-17,19,22,24,26,29-32,34-57H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,23-20-,28-25-,33-27-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049559 TG(18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:1(13Z))
(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (13Z)-docos-13-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-a-linolenoyl-3-erucoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/22:1)
TAG(58:5)
TG(18:1/18:3/22:1)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/18:3/22:1)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000213067 1-(13Z-docosenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:1(13Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:1(13Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49559 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM223594is deprecated and replaced by this entry