Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM135995
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205347
Image of MNXM135995
InChIKeySSAYMIGGQSUQCG-IXLDLCFUSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16,18-21,23,25,27-28,30-31,33,36,39,58H,4-6,8,11,13-15,17,22,24,26,29,32,34-35,37-38,40-57H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,21-18-,23-20-,28-25-,31-30-,33-27-,39-36-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49573 secondary/obsolete/fantasy identifier
slm:000205347 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049573 TG(18:1(11Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-a-linolenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/22:5)
TAG(58:9)
TG(18:1/18:3/22:5)
TG(58:9)
Tracylglycerol(18:1/18:3/22:5)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM293600is deprecated and replaced by this entry