Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136005
formulaC59H102O6
charge0
mass907.43758
referenceslm:000190485
Image of MNXM136005
InChIKeyKGXLFILNVZRKPC-WCBKNSSZSA-N
InChIInChI=1S/C59H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,20-21,23,25,27-28,31,38,41,56H,4-8,10-11,13-17,19,22,24,26,29-30,32-37,39-40,42-55H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,23-20-,28-25-,31-27-,41-38-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049578 TG(18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z))
(2S)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (11Z)-icos-11-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-stearidonoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:4/20:1)
TAG(56:6)
TG(18:1/18:4/20:1)
TG(56:6)
Tracylglycerol(18:1/18:4/20:1)
Tracylglycerol(56:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000190485 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49578 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM204088is deprecated and replaced by this entry