Feedback

1-(13Z-docosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136012
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211765
Image of MNXM136012
InChIKeyDOJXUMWFUIDKTI-MYNKGOIWSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,20-21,23,25,27-28,33,40,43,58H,4-8,10-11,13-17,19,22,24,26,29-32,34-39,41-42,44-57H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,23-20-,28-25-,33-27-,43-40-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049580 TG(18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/22:1(13Z))
(2R)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (13Z)-docos-13-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-stearidonoyl-3-erucoyl-glycerol
TAG(18:1/18:4/22:1)
TAG(58:6)
TG(18:1/18:4/22:1)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:1/18:4/22:1)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000211765 1-(13Z-docosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:1(13Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:1(13Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49580 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM222907is deprecated and replaced by this entry