Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136032
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211293
Image of MNXM136032
InChIKeyXOPZHHGSGKFFOC-NHVSGCJMSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-25,28,33,36,42,45,58H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,26-27,29-32,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049173 TG(18:1(11Z)/20:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/20:5)
TAG(58:6)
TG(18:1/20:0/20:5)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:1/20:0/20:5)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000211293 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49173 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM265923is deprecated and replaced by this entry