Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136036
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232621
Image of MNXM136036
InChIKeyGNQOPFBPJFYLEN-ZXZGDFTBSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-25,28,31,33,38,41,47,50,60H,4-15,17-18,20,22-23,26-27,29-30,32,34-37,39-40,42-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b19-16-,24-21-,28-25-,33-31-,41-38-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049169 TG(18:1(11Z)/20:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-eicosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:1/20:0/22:5)
TAG(60:6)
TG(18:1/20:0/22:5)
TG(60:6)
Tracylglycerol(18:1/20:0/22:5)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000232621 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49169 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM262655is deprecated and replaced by this entry