Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136046
formulaC59H102O6
charge0
mass907.43758
referenceslm:000189942
Image of MNXM136046
InChIKeyFYDKEQBFVKMQHF-AYOJUTMSSA-N
InChIInChI=1S/C59H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17,20-21,24-26,28,30,36,39,56H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,29,31-35,37-38,40-55H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-25-,30-26-,39-36-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049318 TG(18:1(11Z)/20:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propan-2-yl (11Z)-icos-11-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicosenoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:1/20:1/18:4)
TAG(56:6)
TG(18:1/20:1/18:4)
TG(56:6)
Tracylglycerol(18:1/20:1/18:4)
Tracylglycerol(56:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000189942 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/20:1(11Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49318 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM277954is deprecated and replaced by this entry