Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136129
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186113
Image of MNXM136129
InChIKeyGHWQVGZJVBDMEK-LIRVFURJSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,16-17,19-21,24-26,28,30,32,35,41,44,56H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,29,31,33-34,36-40,42-43,45-55H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,30-26-,35-32-,44-41-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186113 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49485 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049485 TG(18:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/18:3)
TAG(56:8)
TG(18:1/20:4/18:3)
TG(56:8)
Tracylglycerol(18:1/20:4/18:3)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM319764is deprecated and replaced by this entry