Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136131
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211736
Image of MNXM136131
InChIKeyQCPMHDYMPWISHS-JJGGAATDSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20-21,24-26,28-29,34,37,43,46,58H,4-16,18-19,22-23,27,30-33,35-36,38-42,44-45,47-57H2,1-3H3/b20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,37-34-,46-43-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049473 TG(18:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:1(11Z))
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-arachidonoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/20:1)
TAG(58:6)
TG(18:1/20:4/20:1)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:1/20:4/20:1)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000211736 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49473 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM203912is deprecated and replaced by this entry