Feedback

TG(18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136154
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referencehmdb:HMDB0049600
Image of MNXM136154
InChIKeyOFQHTENMQYFDIJ-QCGJNZKOSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,33-34,36-37,42,45,58H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-32,35,38-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,36-33-,37-34-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49600 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049600 TG(18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/20:3)
TAG(58:8)
TG(18:1/20:4/20:3)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:1/20:4/20:3)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride