Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136160
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230308
Image of MNXM136160
InChIKeyKLASWOYIZGCCMV-MVIVYUEWSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-21,24-26,28-29,36,39,60H,4-7,9-10,12-15,18,22-23,27,30-35,37-38,40-59H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,39-36-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000230308 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049608 TG(18:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/22:2)
TAG(60:7)
TG(18:1/20:4/22:2)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:1/20:4/22:2)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49608 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM219851is deprecated and replaced by this entry