Feedback

1-(13Z-docosenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136180
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000231295
Image of MNXM136180
InChIKeyDXVPISXICMAMNF-XMAQSLAYSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,36,39,45,48,60H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-35,37-38,40-44,46-47,49-59H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,39-36-,48-45-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049622 TG(18:1(11Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:1(13Z))
(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (13Z)-docos-13-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(13Z-docosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-eicosapentaenoyl-3-erucoyl-glycerol
TAG(18:1/20:5/22:1)
TAG(60:7)
TG(18:1/20:5/22:1)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:1/20:5/22:1)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000231295 1-(13Z-docosenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:1(13Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:1(13Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49622 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM222665is deprecated and replaced by this entry