Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136227
formulaC65H110O6
charge0
mass987.5653
referenceslm:000248616
Image of MNXM136227
InChIKeyVOHZMFRPEXCKBY-JKMYNLFVSA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,21,24-26,28-29,32,34,40,43,49,52,62H,4-6,8-9,11-15,17-18,20,22-23,27,30-31,33,35-39,41-42,44-48,50-51,53-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,24-21-,28-25-,29-26-,34-32-,43-40-,52-49-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000248616 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:1(13Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049364 TG(18:1(11Z)/22:1(13Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(13Z)-docos-13-enoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-erucoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:1/22:6)
TAG(62:8)
TG(18:1/22:1/22:6)
TG(62:8)
Tracylglycerol(18:1/22:1/22:6)
Tracylglycerol(62:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49364 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM257602is deprecated and replaced by this entry