Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136269
formulaC65H104O6
charge0
mass981.51766
referenceslm:000243547
Image of MNXM136269
InChIKeyZDZGRFOKLODFJJ-DTKSAECMSA-N
InChIInChI=1S/C65H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,32-35,40-41,43-44,49,52,62H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30-31,36-39,42,45-48,50-51,53-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,34-32-,35-33-,43-40-,44-41-,52-49-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049532 TG(18:1(11Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-adrenoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:4/22:6)
TAG(62:11)
TG(18:1/22:4/22:6)
TG(62:11)
Tracylglycerol(18:1/22:4/22:6)
Tracylglycerol(62:11)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000243547 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49532 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM258573is deprecated and replaced by this entry