Feedback

TG(18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136280
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referencehmdb:HMDB0049537
Image of MNXM136280
InChIKeyBJLRZHNJFQMOIR-NMCZSGHLSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,21,24-26,28-29,31,33,35,38-39,42,44,47-48,51,60H,4-15,17-18,20,22-23,27,30,32,34,36-37,40-41,43,45-46,49-50,52-59H2,1-3H3/b19-16-,24-21-,28-25-,29-26-,33-31-,38-35-,42-39-,47-44-,51-48-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049537 TG(18:1(11Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-osbondoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/20:3)
TAG(60:9)
TG(18:1/22:5/20:3)
TG(60:9)
Tracylglycerol(18:1/22:5/20:3)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49537 secondary/obsolete/fantasy identifier