Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136296
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205554
Image of MNXM136296
InChIKeyXVZNWAAECWXIIZ-FWYQKGNGSA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-17,19-21,24-26,28,30-32,37-38,40-41,58H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,29,33-36,39,42-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,31-30-,32-26-,40-37-,41-38-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000205554 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49646 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049646 TG(18:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosapentaenoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/18:3)
TAG(58:9)
TG(18:1/22:5/18:3)
TG(58:9)
Tracylglycerol(18:1/22:5/18:3)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM282391is deprecated and replaced by this entry