Feedback

1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136312
formulaC67H116O6
charge0
mass1017.63434
referenceslm:000267041
Image of MNXM136312
InChIKeyCTDOJEOMGKZPOZ-ZYEHNKFXSA-N
InChIInChI=1S/C67H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,34,37,43,46,64H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-33,35-36,38-42,44-45,47-63H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,37-34-,46-43-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049644 TG(18:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z))
(2R)-2-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propyl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(15Z-tetracosanoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosapentaenoyl-3-nervonoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/24:1)
TAG(64:7)
TG(18:1/22:5/24:1)
TG(64:7)
Tracylglycerol(18:1/22:5/24:1)
Tracylglycerol(64:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000267041 1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:1(15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (24:1(15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49644 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM235146is deprecated and replaced by this entry