Feedback

1,3-di-(11Z-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136314
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207929
Image of MNXM136314
InChIKeyPWCQLCPHVJVTCT-PKTKECMQSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19-21,23-25,28,30-31,37,40,46,49,58H,4-6,8-9,11-15,17-18,22,26-27,29,32-36,38-39,41-45,47-48,50-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,23-20-,24-21-,28-25-,31-30-,40-37-,49-46-
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049660 TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
1,3-bis[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-glycerol
1-vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-vaccenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/18:1)
TAG(58:8)
TG(18:1/22:6/18:1)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:1/22:6/18:1)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000207929 1,3-di-(11Z-octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycerol
TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49660 secondary/obsolete/fantasy identifier