Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136317
formulaC61H98O6
charge0
mass927.42722
referenceslm:000203715
Image of MNXM136317
InChIKeyYQKSDJSZMGYHAE-AJCBCWKVSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-17,19-21,24-26,28,30-32,37-38,40-41,46,49,58H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,29,33-36,39,42-45,47-48,50-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,31-30-,32-26-,40-37-,41-38-,49-46-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000203715 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49667 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049667 TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/18:3)
TAG(58:10)
TG(18:1/22:6/18:3)
TG(58:10)
Tracylglycerol(18:1/22:6/18:3)
Tracylglycerol(58:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM281900is deprecated and replaced by this entry