Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136321
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referenceslm:000227015
Image of MNXM136321
InChIKeyHIGNKIDTFFNZDL-FSYKTYDQSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,31,33,39,42,48,51,60H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30,32,34-38,40-41,43-47,49-50,52-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,33-31-,42-39-,51-48-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000227015 1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49668 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049668 TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2n6)
(2S)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-cis-vaccenoyl-2-docosahexaenoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/20:2)
TAG(18:1/22:6/20:2W6)
TAG(18:1/22:6/20:2n6)
TAG(60:9)
TG(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:1/22:6/20:2)
TG(18:1/22:6/20:2W6)
TG(18:1/22:6/20:2n6)
TG(18:1n7/22:6n3/20:2n6)
TG(18:1w7/22:6w3/20:2w6)
TG(60:9)
Tag(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:1n7/22:6n3/20:2n6)
Tag(18:1w7/22:6w3/20:2w6)
Tracylglycerol(18:1/22:6/20:2)
Tracylglycerol(18:1/22:6/20:2W6)
Tracylglycerol(18:1/22:6/20:2n6)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:1/22:6/20:2)
Triacylglycerol(18:1n7/22:6n3/20:2n6)
Triacylglycerol(18:1w7/22:6w3/20:2w6)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
MNXM200369is deprecated and replaced by this entry