Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-tetracosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136337
formulaC63H116O6
charge0
mass969.59154
referenceslm:000236207
Image of MNXM136337
InChIKeyOKYXKQWJBHHXBC-ZZLUDCBUSA-N
InChIInChI=1S/C63H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17,20-21,24,26,34,60H,4-16,18-19,22-23,25,27-33,35-59H2,1-3H3/b20-17-,24-21-,34-26-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049204 TG(18:1(11Z)/24:0/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl tetracosanoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-lignoceroyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(18:1/24:0/18:2)
TAG(60:3)
TG(18:1/24:0/18:2)
TG(60:3)
Tracylglycerol(18:1/24:0/18:2)
Tracylglycerol(60:3)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000236207 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-tetracosanoyl-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/24:0/18:1(11Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/24:0/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49204 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM328499is deprecated and replaced by this entry