Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136362
formulaC65H120O6
charge0
mass997.6447
referenceslm:000255168
Image of MNXM136362
InChIKeyKOJJIVGBTQBTLH-BKXXLPPVSA-N
InChIInChI=1S/C65H120O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24-26,28-29,62H,4-20,22-23,27,30-61H2,1-3H3/b24-21-,28-25-,29-26-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049368 TG(18:1(11Z)/24:1(15Z)/20:1(11Z))
(2S)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-nervonoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/24:1/20:1)
TAG(62:3)
TG(18:1/24:1/20:1)
TG(62:3)
Tracylglycerol(18:1/24:1/20:1)
Tracylglycerol(62:3)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000255168 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/24:1(15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/24:1(15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB49368 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM203448is deprecated and replaced by this entry