Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136373
formulaC67H116O6
charge0
mass1017.63434
referenceslm:000266673
Image of MNXM136373
InChIKeyFOSLCEPYQFNLOF-NMKNSTAKSA-N
InChIInChI=1S/C67H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20-21,24-26,28-29,34,36,42,45,64H,4-7,9-10,12-16,18-19,22-23,27,30-33,35,37-41,43-44,46-63H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,36-34-,45-42-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000266673 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(11Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z)/18:1(11Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z)/18:1(11Z))
hmdb:HMDB0049384 TG(18:1(11Z)/24:1(15Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-1-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoyloxy]-3-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(11Z-Octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Vaccenoyl-2-nervonoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/24:1/22:5)
TAG(64:7)
TG(18:1/24:1/22:5)
TG(64:7)
Tracylglycerol(18:1/24:1/22:5)
Tracylglycerol(64:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49384 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM292418is deprecated and replaced by this entry