Feedback

TG(18:1(9Z)/18:0/20:3(5Z,8Z,11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136496
formulaC59H106O6
charge0
mass911.46934
referencehmdb:HMDB0049763
Image of MNXM136496
InChIKeyONLOBXBWVABESV-OYDXIBNGSA-N
InChIInChI=1S/C59H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-26,28,30,32,34,40,43,56H,4-24,27,29,31,33,35-39,41-42,44-55H2,1-3H3/b28-25-,30-26-,34-32-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049763 TG(18:1(9Z)/18:0/20:3(5Z,8Z,11Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearoyl-3-meadoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/20:3)
TAG(56:4)
TG(18:1/18:0/20:3)
TG(56:4)
Tracylglycerol(18:1/18:0/20:3)
Tracylglycerol(56:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49763 secondary/obsolete/fantasy identifier