Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136546
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209754
Image of MNXM136546
InChIKeyMJQGUZHEGLGUPV-CESSNWOWSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-28,30-33,36,39,58H,4-15,17,20,22-24,29,34-35,37-38,40-57H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,39-36-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050012 TG(18:1(9Z)/18:2(9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-linoleoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:2/22:4)
TAG(58:7)
TG(18:1/18:2/22:4)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:1/18:2/22:4)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000209754 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:2(9Z,12Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50012 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM297055is deprecated and replaced by this entry