Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136557
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191851
Image of MNXM136557
InChIKeyYLNATRJTDGRAOC-ARKFPTDTSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h18,21,25-28,30-31,38,41,56H,4-17,19-20,22-24,29,32-37,39-40,42-55H2,1-3H3/b21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,41-38-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000191851 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50022 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050022 TG(18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:1(11Z))
(2R)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (11Z)-icos-11-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-g-linolenoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/20:1)
TAG(56:5)
TG(18:1/18:3/20:1)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:1/18:3/20:1)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM204170is deprecated and replaced by this entry