Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136563
formulaC59H96O6
charge0
mass901.38994
referenceslm:000184473
Image of MNXM136563
InChIKeyNIYFCMHVCRSLEF-DRQOZWTKSA-N
InChIInChI=1S/C59H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-34-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25-28,30-32,34,38,40-41,43,56H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,29,33,35-37,39,42,44-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,34-32-,41-38-,43-40-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000184473 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50037 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050037 TG(18:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-g-linolenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/20:5)
TAG(56:9)
TG(18:1/18:3/20:5)
TG(56:9)
Tracylglycerol(18:1/18:3/20:5)
Tracylglycerol(56:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM264945is deprecated and replaced by this entry