Feedback

1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136574
formulaC57H96O6
charge0
mass877.36854
referenceslm:000169160
Image of MNXM136574
InChIKeyJMDYULLZZIJMNQ-APVXVNKXSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,16,18-19,21,25-30,34,37,54H,4-8,10-11,13-15,17,20,22-24,31-33,35-36,38-53H2,1-3H3/b12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050167 TG(18:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-a-linolenoyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:3/18:3)
TAG(54:7)
TG(18:1/18:3/18:3)
TG(54:7)
Tracylglycerol(18:1/18:3/18:3)
Tracylglycerol(54:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000169160 1-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-2-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:3(6Z,9Z,12Z)/18:3(9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50167 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM282824is deprecated and replaced by this entry