Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136595
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167359
Image of MNXM136595
InChIKeyXJEIGDVWZJMWQD-FKSKWMQZSA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,9-10,12,16,18-19,21,25-30,36,39,54H,4-6,8,11,13-15,17,20,22-24,31-35,37-38,40-53H2,1-3H3/b10-7-,12-9-,19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,39-36-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050194 TG(18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearidonoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:4/18:3)
TAG(54:8)
TG(18:1/18:4/18:3)
TG(54:8)
Tracylglycerol(18:1/18:4/18:3)
Tracylglycerol(54:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000167359 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50194 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM319949is deprecated and replaced by this entry