Feedback

1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136610
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232857
Image of MNXM136610
InChIKeyRFYJOAKKTIXXJD-VUUWDEKMSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3)58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h9,12,18,21,25-28,34-35,42,45,60H,4-8,10-11,13-17,19-20,22-24,29-33,36-41,43-44,46-59H2,1-3H3/b12-9-,21-18-,28-25-,34-26-,35-27-,45-42-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050185 TG(18:1(9Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/24:1(15Z))
(2R)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-[(6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoyloxy]propyl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(15Z-tetracosanoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearidonoyl-3-nervonoyl-glycerol
TAG(18:1/18:4/24:1)
TAG(60:6)
TG(18:1/18:4/24:1)
TG(60:6)
Tracylglycerol(18:1/18:4/24:1)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000232857 1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:1(15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (24:1(15Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50185 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM234931is deprecated and replaced by this entry