Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136645
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000228914
Image of MNXM136645
InChIKeyYNFNQTHMVAZPPY-DKSTYILTSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-29,31,33-34,38,41,47,50,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,30,32,35-37,39-40,42-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049939 TG(18:1(9Z)/20:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(11-eicosenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicosenoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:1/22:6)
TAG(60:8)
TG(18:1/20:1/22:6)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:1/20:1/22:6)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000228914 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z-eicosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49939 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM257368is deprecated and replaced by this entry